Senyalització

Assegurar l’eficàcia de la senyalització en relació amb els altres sistemes informatius és imprescindible per aconseguir l’objectiu del missatge i donar confiança i seguretat al receptor.

La senyalització és un servei que per mitjà d’uns colors i una tipografia dona a conèixer i/o identificar un espai públic.